Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Efter The Pirate Bay

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags net vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar net? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until eventually grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk time table. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i manhattan. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. below de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Additional resources for 1914

Sample text

Finns i olika varianter i många språk. Intressant är släktskapet med engelska booze bysakvanting krögare (1930) Bysan hotell Bysan arresten (1940) byscha 1 hus 2 stuga (1940) byschig sjaskig (1960) bysis 1 arrest, häkte (1890) 2 bysätt­nings­­­ häkte (1780) *Stockholms bysätt­ nings­ häkte låg på Hornsgatan byskel2, bysklo1, bysko2 jude (11930, 21940) bysor byxor (1980) byssa kabyss (1940) byst 1 berusad 2 full, fullsatt (1910) *Ordlek. Från bysa-dricka, till bystberusad-full-fullsatt bystan 1 landsbyden (1930) 2 jaga falu­ korv på bystan luffa (1960) *Från månsing bystansnubbe landsortsbo (1940) bystare luffare (1940) bystaskiro fjärdingsman (1940) bystatjabo landsortsbo (1940) bystatramp luffare (1960) bystdrottning kurvig flicka (1950) byster berusad (1910) bysting 1 fullsatt buss (spårvagn, tunnel­ bane­tåg) 2 landsortsbo 3 kurvig flicka (1960) byting 1 barn (1860) 2 liten sup (1960) bytis barn (1890) bytta 1 glas punsch (1960) 2 kopp (1940) 3 segelskuta (1870) 4 snippa (2000) 5 riva (slänga) av en bytta ha samlag (1910) 6 ruska på en bytta onanera (1910) byttan gå åt byttan misslyckas (1920) byttpinne 1 dagkorpral (1940) 2 liten pojke (1870) bödig byxan bang i byxan rädd (1940) byxblejd sjuttiofem öre (1930) 1 byxis subst 1 nervositet 2 rädsla (1870) 2 byxis adj 1 nervös 2 rädd (1890) byxkompis penis (1960) byxmyndig könsmogen (1970) byxorm penis (1960) byxorna 1 dra ner byxorna på 1 avslöja 2 förlöjliga (1990) 2 ha myror i byxorna 1 jäkta 2 vara lösaktig 3 vara rastlös (1960) 3 ta på sig byxorna börja (2000) byxroll mansroll som spelas av kvinna (1960) byxsnok penis (2000) byxsvågrar två (bekanta) män som haft samlag med samma kvinna (1960) BZ Berzelii park i Stockholm (1960) båg 1 bedrägeri 2 fusk 3 lögn 4 påhitt (1910) båga 1 bluffa 2 cykla 3 fuska 4 ljuga (1910) bågare 1 bedragare 2 fuskare 3 lögnare (1940) båge 1 cykel (1940) 2 gevär (1940) 3 glas­ögon (1960) 4 motorcykel (1940) 5 slå en båge kissa (1940) bågig otrevlig (1930) båld mynt (1910) bålgeting 1 läkare som vaccinerar (1940) 2 sup (1910) 1 bång subst 1 erektion (1960) 2 gräl (1910) 2 bång verb 1 leva bång bråka (1870) 2 spela bång göra ofog (1960) bånge erektion (1960) bången spritkassan (1990) bårbärare supporter (1960) bårhuslärka, bårlärka begravnings­sån­ gers­­ka (1910) bås 1 korum (1960) 2 skolbänk (1930) båsen högbåtsman (1940) båtar 1 galoscher (1930) 2 (stora) fötter (1960) 3 (stora) skor (1930) 4 stövlar (1930) båten binda båten få skulden för någon annan (1940) båtknutte vårdslös motorbåtsförare (1950) båtsen högbåtsman (1940) båtunderlägg kaffe (1940) bäbblare femkronorssedel (1910) Bäcka restaurang Bäckahästen i Stock­ holm (1960) bäckianska karlskronaflicka (1940) 1 bädda subst kaffe (1940) *Från romani 2 bädda verb duka (2000) bäddomors 1 godsägare 2 rik person (1940) *Romskt ursprung bäddsup sup före sänggåendet (1910) bägare 1 snippa (2000) 2 tömma en bägare supa (1860) bägare prima kvistfri nektar sup av po­ ta­tis- eller sädesbrännvin (1960) bäksasins sex (1990) bälg 1 dragspel (1960) 2 lungor (1960) 3 mage (1940) bälga 1 dricka (1940) 2 röka (1960) 3 supa (1940) bälga i sig dricka (1940) bälgaspel dragspel (1910) bälgen vara pyr i bälgen ha ont i magen (1940) bälgknegare smedassistent (1890) bällvin kväll (1940) *Från romani bältet hålla sej under bältet vara oan­ stän­dig (1960) bältros motorcykelflicka (1960) bända göra inbrott (1960) bängh cannabis (1990) bängla 1 anstränga sig 2 ha samlag (1960) bänglig svår (2000) bänken så in i bänken mycket (1960) bänklirare person som kommenterar spelet från sidan, som ”vet bäst” (1970) bänknötare avbytare (1970) bänkskrap lapskojs (1940) bänkvälling 1 oordning (1960) 2 tisdags­ soppa (1940) bänkvärmare avbytare (1970) bär 1 huvud (2000) 2 klitoris (1960) bära bort pantsätta (1910) bärare militär observatör (1940) Bärbara Barbara mobiltelefon (1990) bäret 1 pigg i bäret lösaktig, om kvinna 2 på bäret gravid (1960) 3 rulla bäret ona­ ne­ra (1990) bärga 1 anhålla (1960) 2 stjäla (1940) bärgartroll bärgarsoldat (2000) bärplockare 1 avsynare i linjebyggande signalpatrull (1940) 2 Ford Anglia (1960) 3 kustartillerist (1940) 4 kvinnojägare (1960) 5 stallpost (1940) bärra öl (1980) bärs1, bärsa2 1 läskedryck 2 öl (11910, 21890) bärscha öl (1890) bässa ha samlag (1990) bässe betyget BC i den gamla betygs­ skalan (1930) bästis bästa vän (1960) bäver 1 man med skägg (1960) 2 snippa (1980); banka bäver ha samlag (2000) 3 lukta (smaka) bäver lukta (smaka) illa (1960) bävern blöta ner1 (mata2) bävern onane­ ra (11990, 22000) böckare detektiv (1910) böckling 1 ljuddämpare (1940) 2 homo­ sexuell man (1990) 3 skällsord (1880) böckom bok (1930) bödig trevlig (1990) 41 bög bög 1 homosexuell man (1910) 2 lättlu­rad person (1990) 3 man (1930) 4 pojke (1930) *Förkortning av bögis, som i första hand var ett ord för bonde böga 1 prostituera sig åt homosexuella (1940) 2 vara homosexuell (1910) bögig 1 dålig (1910) 2 homosexuell (1930) 3 otrevlig (1910) bögis 1 bonde (1920) *Från månsing 2 feg person (1890) 3 prostituerads kund (1890) 4 vatten (1940) bögnoja homofobi (1990) bögpest aids (1980) Bögringen hålet mitt i Stockholms cen­ tral­sta­tion (1970) bögschottis flamenco (1960) bögslunga herrhandväska, necessär (1970) bögsnoare 1 manlig prostituerad 2 ut­ pressare (av homosexuella) (1940) bögsnore utpressare (av homosexuella) (1910) bögtjack sekunda varor (1930) bögtofflor mockaskor (1960) böj 1 kurva 2 sväng (1960) böja svänga (1960) böka knuffa (1890) böl 1 gråt (1910) 2 saxofonspel (1960) böla 1 gråta (1930) 2 spela saxofon (1960) böldsugare sjukvårdare (1940) böle logement (1940) bölhöna sångerska (1940) bölja ha samlag (1990) böljagång sjögång (1910) böljamoney sjötillägg på lönen (1940) böljegång sjögång (1910) böljepåse sjösäck (1940) böljestål, böljestålar sjöavlöning (1940) böna 1 flicka (1860) 2 klitoris (1990) 3 li­ten backkälke (1960) *3 från Göte­borg bönbibel adressbok med flickadresser (1960) 42 bönboken ta till bönboken be (1880) bönhas strejkbrytare (1910) bönhase fuskare (1840) *Urprungligen en icke utbildad hantverkare bönholk 1 damtoalett (1960) 2 kyrka (1960) 3 sidvagn (1930) bönmalaj vapenvägrare av religiösa skäl (1940) bönmöte träff med flicka (1910) bönodling flickskola (1930) bönor små bröst (1990) bönpall passagerarsäte på MC (1930) bönrensare abortör (1940) bönsoppa kaffe (1940) bönvals tiggeri med hjälp av lögner (1940) bönvälling kaffe (1910) bönås illegal taxiförare (1910) bör bil (1960) *Ursprungligen ett skånskt dialektalt uttryck bördig snäll (1960) *Göteborgsuttryck böring öre (1910) börna spinna med mc, moped etc (1970) *Av burn-out börra (spar)bössa (1910) Börsen1, Börsis2 Hamburger Börs, res­ tau­rang i Stockholm (11960, 21900) börsmoppe Porsche (1980) bös arg (1910) *Från tyska böse bösa bråka (1990) böse homosexuell man (1970) böss 1 ligister 2 slödder (1960) bössa 1 lösaktig kvinna 2 penis 3 snip­pa (1960) bösskramlare konduktör (1960) bösskrögare vapenhantverkare (1940) bötare bötesfånge (1960) bötegorgare göteborgare (1890) bövel skällsord (1840) *Omskrivning av bödel bövva duva (1910) C C kokain (1990) Cab 1 cabriolet 2 taxi (1960) *Från engel­ska cabriolet förhud (1960) Cacka, Caddi, Caddic, Caddy Cadillac CD-skivor armsvett (2000) cedera missa (1990) cell 1 klassrum (1930) 2 mobiltelefon (2000) cellsnok 1 fångvaktare 2 visitationsvakt café koffein (2000) Café Ursut restaurang La Fontana vid Maria­ torget i Stockholm (1980) *Av rumänske brottslingen Ioan Ursut som bl a sköt mot poliser vid Mariatorget Caféet Café Opera i Stockholm (1980) caféslabba servitris på ölkafé (1990) caféslyna yngre servitris på konditori (1990) calicot butiksbiträde i lärftkramhandel celltrumf cellskräck (1960) celluloid plektrum (1960) celluloidanka Renault 4L (1960) celluloidfabrik filmateljé, filmbolag (1960) cellulosaband film (1940) cellulosabandet flukta på cellulosaban­det gå på bio (1940) cellulosakleptoman infanterist (1940) Cementa Fox godsvagn för cement med två runda behållare (2000) *Av pop­sångers­ kan Samantha Fox cent inte ett cent inte ett öre (1920) Centan 1 Centralbadet i Stockholm 2 Cen­­tral­stationen i Stockholm (1950) centerhake centerhalv (1960) centertank stadig, effektiv centerforward (1960) (1910) campingtält 1 linnerock (1940) 2 stor rock (1960) 3 vid klänning (1960) Canadian guzz överklassflicka (2000) cancer investera i cancer1, odla sin cancer2 röka (11990, 21960) cancerkäpp cigarett (1960) cancerparty kräftskiva (1960) cancerpinne cigarett (1960) cancerplatta rökruta (1960) cancertub cigarett (1960) cannabisraket Citroën 2 CV (bilmärke) (1990) canvassen kyssa canvassen bli slagen knock­out (1960) Cape Erlander Kronogårds skjutfält i Norr­botten (1960) Cappis Captagontablett (1990) Carl-Anton S:t Anton i Schweiz (1980) Carlo pizzabagare (1970) Carola kokain (1990) carry pengar (2000) Casa Blanka Hotel Gothia i Göteborg (1990) casangas bröst (1990) 1 cash subst pengar (1960) *Från engelska 2 cash adj kontant (1970) casha betala (2000) cashingar1, cashirellas2 pengar (11980, 21990) CC kristallklart (1990) CC Coca Cola (1970) CCL jag bryr mig inte (1990) *Från engel­ ska couldn’t care less C-cola Coca Cola (1970) CD restaurang Charles Dickens i Stock­ holm (1990) (1960) (1960) centra 1 göra avspark (1970) 2 slå ett in­ lägg (1910) centralarkiv papperskorg (1960) centralenhet hjärna (2000) centralförråd papperskorg (1990) Centris Centralbadet i Stockholm (1930) cert certifikat (1960) chabbe1, chadde2 chans, möjlighet (11970, 2 1960) chaffis bilförare, chaufför (1940) chagi 1 amfetamin 2 hasch (1980) challo god dag (2000) champagne finsk champagne Kosken­ kor­va och en brustablett (1990) champis champagne (1840) changsa 1 chansa 2 testa (1960) chans 1 villkorlig dom 2 fet chans bra chans (1960) chansning försök (1960) chap pojke (1980) *Från engelska charmados bra (1940) charmbollar bröst (1960) charmbubbla charmör (1960) charmfull 1 elegant 2 söt (1930) charmknippe, charmknutte, charm­troll charmör (1960) charmutta prostituerad (1990) *Från as­ 43 charmös sy­­ris­ka, syrianska charmös kvinnlig charmör (1960) chassi kropp (1960) Chateau de Garage hembränd sprit (2000) Chateau la ko mjölk (1990) Chateau la kommunal vatten (1990) chatta konversera över Internet (1990) chaufförsansikte medvurst (1960) chaufförsbrännvin Taffel-brännvin (1960) chaufförsdricka vodka (1960) chaufförsmössa befälsmössa (1940) chaufförsspånken vodka (1960) checka 1 kontrollera 2 se (1960) checka in dö (1990) checka ut 1 avlägsna sig 2 avsluta ett kär­ leks­förhållande (1990) cheddar pengar (2000) cheeseburgare snowboard-åkare (1990) chef 1 far (1930) 2 penis (1990) 3 polis (2000) 4 vaktmästare (1930) chefa leda, styra (1960) chefen rektor (1930) chesta bjuda (2000) chetár gitarr (1960) Cheva Chevrolet (1940) cheviot fel, felaktig (1960) Chevy Chevrolet (1960) chic 1 elegant (1870) 2 vacker (1980) chick flicka (1980) *Från engelsk slang chicken 1 feg person (1970) 2 flicka (1980) *Bägge betydelser från engelska, fegis resp.

1960) bryta 1 bli deprimerad (1960) 2 göra ett misstag (1960) 3 göra inbrott (1960) 4 ha samlag (1960) 5 skryta (1990) 6 sluta (1960) bryta över ha samlag (1960) brytare 1 inbrottstjuv (1960) 2 kassa­skåps­­ spränga­re (1960) 3 strejkbrytare (1910) 4 varuavskiljare (2000) brytlund besvikelse (1990) brytning inbrott (1960) brytsäker solid (1960) bråck garva bråck kikna av skratt (2000) brådis bråttom (1930) bråka 1 ange (1840) 2 prata (1910) bråkare, bråkbindare 1 angivare 2 för­ rä­da­re (1930) bråta knuffa (1990) *Ord med ursprung i Göteborg bråttis bråttom (1960) bråttom amfetamin (1990) bräck flicka, kvinna (1960) 1 bräcka subst förlust, nederlag (1900) 2 bräcka verb 1 ha samlag (1960) 2 tävla om vem som kan hoppa rep längst utan fel (1960) 3 överträffa (1890) bräcka an 1 anfalla (1910) 2 prata med (1890) 3 skryta (1910) bräcka av 1 sluta (1710) 2 överträffa någon (1890) bräcka till skryta (1910) bräckalapp 1 matsedel (1960) 2 varning för lösdriveri (1910) bräckan 1 misslyckande (1900) 2 få bräc­ kan 1 bli lurad (1890) 2 bli överträffad 36 (1900) 3 ge bräckan överträffa (1900) bräckare sup (1910) bräckarkvanting pojke (1890) bräckfull, bräckig 1 bra 2 imponerande 3 mallig 4 stiligt klädd 5 överlägsen (1910) bräckjärn penis (1980) bräckt änka med skägg bräckt skinka med ägg (1940) 1 bräda subst 1 elgitarr (1960) 2 flicka med platt byst (1960) 3 plankstek (1990) 4 sadel (1940) 5 skateboard (1990) 6 snowboard (1990) 7 surfbräda (1990) 2 bräda verb överträffa (1930) brädfodring pannkaka (1940) brädgård tecknet # (1990) brädgårdsindian brädgårdsarbetare (1940) Brädgårn Trädgårdsföreningens ”nya” byggnad i Göteborg (1990) brädhög tecknet # (1990) brädlappar skidor (1960) bräka sjunga (1960) bräkare sup (1960) bräken far (1960) bränd 1 berusad (1960) 2 dum (1970) 3 elak (1980) 4 otrevlig (1980) 5 slut (1990) 6 bli bränd kuggas i examen (1960) bränd tvåkrona femöring (1920) bränn 1 besvikelse 2 gå på ett bränn 1 bli lurad 2 göra ett misstag (1960) bränna 1 flambera (1990) 2 kugga (1960) 3 köra fort (1960) 4 missa (1960) 5 slå (1930) 6 slösa bort (1970) bränna av spela, framföra (1980) bränna på 1 anstränga sig (1960) 2 ha samlag (1960) 3 köra fort (1960) 4 spränga kassaskåp (1940) 5 supa (1960) brännare 1 fis (1990) 2 gengasbil (1940) 3 kas­sa­skåps­sprängare (1940) 4 sup (1960) 5 taxi (1940) brännis brännboll (1960) brännjack sprit (1940) brännvinsbarn potatis (1960) brännvinskiosken Systembolaget (1960) brännvinsnäsa röd näsa (1990) brännvinstarmen rycka (svida) i brän­n­ vins­tar­men vara spritsugen (1960) brännvinstratt alkoholist (1960) brännässla 1 flicka (1940) 2 tändsticka (1960) bränsleman narkotikalangare (1990) brättslickare backhoppare med framåt­ lutad stil (1960) bröd 1 bröst (1940) 2 skor (1910) 3 baka bröd ha samlag (2000) brödbroms varuavskiljare (2000) bröderna Grip Polisen (2000) brödfitta mun (1940) brödfixare bh (1990) buggartjej brödget kvinnligt bageribiträde (1910) brödhacka mun (1960) brödjägare luffare (1960) brödkaka snippa (1980) brödkastning ljudradio (1960) *Från en­ gel­s­ka broadcasting brödkniv 1 bajonett 2 sabel (1910) brödkorg 1 barn (1910) 2 bröstkorg (1940) brödkvarn mun (1910) brödkvarnen ha karbonpapper i bröd­ kvar­nen 1 stamma 2 tjata (1960) brödmagasin bageri (1900) brödmangel mun (1940) brödmotor cykel (1940) brödpåse bh (1990) brödrost 1 dator (2000) 2 snippa (1990) 3 IQ brödrost dum (1980) brödskärare 1 bajonett (1910) 2 kom­mis­ sarie (1960) 3 värja (1910) brödspade 1 gitarr 2 ishockeyklubba (1960) brödsåg (slö) kniv (1960) brödtext löpande text i artikel (1970) brödånga 1 kroppskraft 2 det går med brödånga jag mår bra (1960) brögäng dåligt lag (1980) bröllop feltryck där ord eller mening upp­ repas (1980) bröllor bröst (1990) brön 1 bröst (1940) 2 fötter (1960) 3 kängor (1910) 4 skor (1910) bröspöke levande person som spelar spö­­ ke (1990) brösta slå (1960) brösta av ejakulera (1960) brösta sig stoltsera (1940) bröstdroppar 1 kaffe 2 sup (1910) bröstglädje färggrann slips (1960) brösthängare bh (1990) bröstifikationer bröst (1960) bröstkaramell slag i bröstet (1960) bröstkorg portion (1940) bröstkusk kvinnlig taxiförare (1960) bröstlyftare bh (1990) bröstmatta, bröstragg hår på bröstet (1960) bröstupphängare bh (1990) bröstvärmare 1 bh 2 sup 3 tackling (1960) brösvullen tjock (1940) brötch, brötchen flicka (1980) *Från tyska BS svammel (2000) *Från bullshit BT förortsbor (1990) *Bro- och tunnel­män­­ niskor buaduns du (1850) *Från månsing buasjuns sju (1930) *Månsing 1 bubba subst mun (1920) 2 bubba verb 1 bära (någon på axlarna) (1930) 2 placera strålkastare på sina plat­ser (1960) 3 springa *B-språk av skubba (1960) bubbaklubban penis (2000) bubbel 1 champagne 2 prat (1960) bubbelgum 1 cannabis 2 kokain (1990) bubbelsaft champagne (1960) bubber 1 kängor (1910) 2 pjäxor (1940) 3 skor (1890) bubbis kamrat (1940) bubbisar bröst (1990) *Från engelska bubbishållare bh (1990) 1 bubbla subst 1 tjock flicka (kvinna) 2 Volks­­wagen (1960) 2 bubbla verb 1 dricka (1960) 2 prata (1940) 3 supa (1960) bubblan håll bubblan!

1970) dimmen dimissionsexamen (1960) 1 dimmig subst en dimmig kall sup (1960) 2 dimmig adj berusad (1940) dimpa 1 bli utslagen (1960) 2 falla (1840) 3 svimma (1960) dimpen på dimpen gravid (1980) dinero pengar (1980) *Från spanska ding 1 dum (1840) 2 förälskad, kär (1960) 3 tokig (1850) *Från romani dingallo 1 slarvig (1910) 2 tokig (1850) *Från romani dingalo 1 förälskad, kär (1920) 2 hård (1910) 3 slarvig (1910) 4 tokig (1850) *Från ro­ma­ni dingalohisp, dingalohispa mentalsjuk­ hus (1930) dingalotjabo galning (1940) dingbit svårlöslig narkotikatablett (1990) dingdong 1 dum 2 tokig (1960) 1 dingel subst 1 affärer (1960) 2 lång per­ son (1910) 3 stryk (1940) 4 få dingel för­ lo­ra (1960) 5 spela dingel göra ofog (1910) *Romskt ursprung 2 dingel adj tokig (1930) dingeldingel pojke (1990) dingelidang, dingelidong penis (1960) 1 dingis subst 1 dum person 2 galning (1960) 2 dingis adj 1 dum 2 tokig (1960) 1 dingla subst 1 affär 2 butik (1960) 2 dingla verb 1 gå (1910) 2 göra affärer (1960) 3 hänga (1910) 4 köpa (1960) 5 slåss på skoj (1910) dinglare 1 butiksägare 2 resande (1960) dingo dum (1960) dings sak (1960) *Från tyska dingstra tjäna (1940) dinka klocka (1850) *Romskt ursprung dinster förtjänst (1940) *Från romani dinstra tjäna (1940) dinta dörr (1950) diofantiskt mycket (2000) dira ljuga (1910) *Från månsing direkta 1 ta direkt 2 ta raka vägen (1960) direktare direktskott (1960) direkten på direkten genast (1940) dirigent1, dirigentpinne2 penis (11960, 2 1970) dirk 1 gymnastiklärare (1920) 2 musikdi­ rek­tör (1960) diro, diron dig, du (1850) *Från romani dirre direktör (1930) 1 disa subst stryk; kamma en disa få stryk (1960) 49 disa disa verb slå (1710) *Månsing, tyskt ur­sprung disciplin 1 buljong 2 grönsakssoppa 3 kål­­sop­pa 4 köttsoppa 5 tisdagssoppa (1940) disciplinkåk fängelse med sträng disci­ plin (1960) disciplinsoppa 1 buljong 2 grönsaks­ soppa 3 saftsoppa (1940) dis­cokakor ecstacy (2000) disig 1 berusad (2000) 2 dålig (1960) dising pengar (1890) disk grammofonskiva (1960) diska 1 blanda korten (1960) 2 diskontera (1960) 3 diskutera (1990) 4 diskvalificera (1930) 5 stänga av från skola (1930) 6 tvätta 2 (1960) diskbänk X2000-tåg (2000) diskbänksfilm film med vardagsrealism (1960) diskjocke 1 discjockey 2 diskare (1990) diskjockey diskare (1990) diskning 1 diskvalificering 2 relegering, avstängning från skola (1930) diskontera stjäla (1960) disksup sup som avslutar måltid (1910) diskus fläskaladåb (1940) diskvatten grönsakssoppa (1960) 2 kaffe (1940) disp disponent (1940) diss avhandling, dissertation (1960) dissa 1 diskutera 2 förolämpa 3 förstöra 4 nedvärdera 5 nonchalera 6 våga (1990) disse decimeter (1960) distansminut det hajar en nors på en distansminut inte svårt att förstå (1960) distarböl furirrum (1940) distare furir (1940) distarkupa, distarkåk furirrum (1940) distarolja brännvin (1990) ditcha avlägsna sig (2000) diva flicka (1940) divare antikvariat (1980) diversa utföra arbeten av enklare slag (1960) dives, divis dag (1850) *Romskt ursprung dixielandare, dixielandssnubbe, dixie­ snubbe dixielandanhängare (1950) DJ discjockey (1980) djungeljim penis (1990) djungelkiosk blomsteraffär (1960) Djungeln Skansen i Stockholm (1960) djungelpilen tunnelbanan (1980) djungelröka hasch (1960) djungelschottis rock’n’roll (1960) djungeltelegraf 1 hemligt underrättel­se­ vä­sen 2 ryktestrafik (1960) djungeltrumma bil med tvåtaktsmotor (1960) djupa reserven avlagda kläder (1880) 50 djuping 1 intellektuell person (1940) 2 tråk­måns (1940) 3 vårdat språk; rackla dju­­ping tala ’fint’ språk (1960) 4 över­klass­ person (1910) djuplodning, djupplöjning samlag (1960) djupresande 1 luffare 2 resande (1960) djur 1 flicka, kvinna (1960) 2 person (1880) djuret (starkt) berusad (1890) djurgård 1 logement (1940) 2 snippa med flatlöss (1980) 3 trossbotten (1940) djurgårdsfrilla bakåtslickad frisyr (2000) djurgårdsväder ösregn (1960) djurig våldsam (2000) djurläkare skolläkare (1930) djurparkschef ställföreträdande chef (1990) djädrig otrevlig (1930) djäkel 1 otrevlig person 2 sup (1910) djäklig 1 elak 2 otrevlig (1930) djävel 1 person (1950) 2 slag (1940) 3 sup (1910) djävel under näsan 1 slag (1990) 2 sup (1960) djävlar skällsord (1880) djävlas 1 bråka 2 retas (1940) djävlig 1 dum 2 elak 3 otrevlig (1930) Djävulsön 1 Gotland (1960) 2 Laxön (1940) 3 Skillingaryds skjutfält (1940) 4 Östra Hamn­skär (1940) dk 1 dagkorpral (1940) 2 dubbelkomman­ do i flygplan (1960) 3 dubbelsäng (1960) do toalett (1960) 1 doa subst snippa; kia doa onanera, om kvinna (1910) 2 doa verb våga (1890) dobba ansikte (1930) dobbelträcking 1 angivare 2 skvaller­ bytta (1960) docka 1 bjuda (1710) 2 deponera (1990) 3 ge (1710) 4 låna (ut) (1710) 5 skänka (1710) 6 spara (1960) *Från månsing docka undan spara (1960) dockning samlag (1980) Dodde Dodge (bilmärke) (1960) dodde deodorant (2000) doe pengar (1980) *Från amerikanska Doffeln Malmö yllefabrik (1880) *Produ­ ce­ra­de i början tjockt ylletyg av doffel­typ dofs, dofsing flicka (1930) *Göteborgsut­ tryck dogg 1 hund (1960) 2 penis (1910) 3 prov­ kandidat (1900) Dogge Dodge (bilmärke) (1960) dogging samlag på offentlig plats (med okända) (2000) dogginna kvinnlig provkandidat (1920) doggis provkandidat (1890) doggska kvinnlig provkandidat (1920) doj där (1940) dragen doja subst 1 gliring (1960) 2 kofot (1960) 3 samlag (1960) 4 sko (1920) 2 doja verb 1 sova (1940) 2 sparka (1960) dojan 1 avsked från arbete (1960) 2 på dojan berusad (1940) dojor skor (1920) dojtomte 1 otrevlig person 2 skällsord 1 (1960) dojtåt skosnöre (1960) dok militärläkare (1940) doka dricka, supa (1980) doktor skeppskock (1960) doktor hjälplös sjukvårdare (1940) dolare pojke (1960) doldis okänd person (1960) doling pojke (1960) dolk 1 bajonett (1940) 2 penis (1960) dolka knivskära (1960) dolla flicka (1940) dollar 1 krona 2 pengar (1980) dollargrin stor amerikansk bil (1940) Dolly metadon (2000) dolme1, dolmeklubba2 penis (11940, 22000) dolmen fräsa in dolmen ha samlag (1960) domherre domare (1950) dommen lat (1930) 1 dompa subst 1 Dom Perignon (2000) 2 flic­ ka (1960) 2 dompa verb falla (1960) dompa ihop kollapsa (1960) dompen 1 lat 2 trött (1940) domptör 1 lärare i flickskola 2 make (1960) domuz gris (2000) don 1 arbete (1910) 2 penis (1990) 3 dub­bla don dubbelt (1910) don juan pojke (1980) dona 1 arbeta (1910) 2 ha samlag (1960) donare arbetare (1910) dong penis (2000) *Från engelsk slang dongare byxor (1980) doning flicka (1960) doningar bröst (1990) donk penis (1990) Donkan, Donken McDonald’s (2000) donna flicka, kvinna (1810) donne penis (1990) dopad drogad (1990) dope kokain (1990) dopflak huvud (1940) dopflaket no (tji) barr på dopflaket flint­ skalle (1930) doppa ge narkotika (1960) dopping prostituerad (1960) doppsa flicka (1940) doppvärmare penis (1970) dora1, doring2, doris3 fönsterruta (11870, 2 1960, 31930); fjädra1 (klinga2, klirra2, kra­ scha2, panga2, pangla3, plirra4, singla5) en dora etc krossa en fönsterruta (11960, 21890, 1910, 41970, 51880) 3 Doris 1 klitoris; klia Doris onanera (1990) 2 tonårsflicka (1960) dork tönt (2000) dorky fånig (2000) dorving slag (1960) *Dialektalt uttryck dosa 1 flicka, kvinna (1900) 2 flickvän (1910) 3 mage (1960) 4 mina (1960) 5 radio­ apparat (1960) 6 servitris (1950) 7 skiv­ spelare (1960) 8 sko (1910) 9 snippa (1910) dosan lägga upp dosan ha samlag, om kvinna (1960) dosera äta (1990) dosis 1 docent (1960) 2 sup (1910) dosor skor (1910) dot narkotika i form av knappnålshuvu­ den (1990) Douglas penis (2000) 1 dova subst snippa (1910) 2 dova adv illa (1890) 3 dova pron den, det (1840) *Från romani doz stjärt (2000) DP vacker man (1990) dra 1 avlägsna sig (1920) 2 berätta (1910) 3 dribbla av (1970) 4 flanera (1870) 5 fly, rymma (1960) 6 ha samlag (1960) 7 läsa (1900) 8 slå (1910) 9 spela (1960) 10 stjäla (1980) 11 gå och dra lata sig (1880) dra av den onanera (1960) dra i gång börja (1970) dra i sig dricka (1960) dra opp 1 ha samlag (1960) 2 slå (1900) dra på 1 arbeta 2 öka farten (1960) dra sig avlägsna sig (1890) dra till med föreslå (1930) dra upp 1 förstora ett fotografi 2 lura (1960) dra över 1 förföra 2 ha samlag (1960) drabba slå (1960) drabbis sup (1960) 1 drabbla subst läxa (1960) 2 drabbla verb läsa (1960) *Från romani drabbling tidning (1960) drabinera supa (1960) drabino sup (1960) drag 1 efterfrågan (1970) 2 fart (1970) 3 fast sällskap; flickvän, pojkvän (1870) 4 förlust (1960) 5 marijuanacigarett (1990) 6 promenadgata (1960) 7 stryk (1900) 8 stämning (1970) 9 sällskap (1870) 10 trombon (1960) 11 få drag förlora (1960) 12 ha drag lyckas flörta med (1870) dragan penis (1990) dragare 1 bluff (2000) 2 slag (2000) 3 sup (1960) dragen 1 berusad (1870) 2 dum (1980) 3 elak (1980) 4 felaktig (1960) 51 draget draget hög stämning (1970) dragg 1 ankare (1910) 2 handduk (1960) *Sotarspråk 3 penis (1910) 4 sup (1960) dragga ha samlag (1960) dragga efter vara på efterkälken (1940) draggen sumpa draggen ankra (1940) dragharmonika utdragssoffa (1960) draghål blåsig plats (1960) dragig hårt trimmad (1960) dragis 1 dragspel 2 trombon (1960) dragjuck dragspel (1940) dragkistpolerare snickare (1860) dragkärra staffage (1960) draglir dragspel (1940) dragnagel sup (1890) dragning 1 avdribbling (1970) 2 bluff (1940) 3 åka på en dragning 1 bli avdrib­ blad (1970) 2 bli lurad (1940) dragningslista resultat av lottning av mot­stån­dare i sport (1960) dragon 1 helflaska sprit 2 sup (1960) dragorgel, dragpjuck dragspel (1960) dragsedel 1 slag 2 stryk (1960) dragsnork trombon (1940) dragspel 1 stövlar (1910) 2 utdragssoffa (1960) dragspik 1 sup (1910) 2 tjuv (1960) draja, drajare dry martini (1960) drajv rytm (1960) *Från engelska drajva 1 köra bil 2 spela musik (1960) drajver bilförare (1960) drak papper och kuvert som säljs av na­ sa­re (1930) *Från månsing drakblod blåbärssoppa (1940) drake 1 hustru (1960) 2 (kvälls)tidning (1960) 3 penis (1960); rasta draken kissa (1900) 4 ragata (1960) drak-SM komma etta på drak-SM vara ful (2000) drale penis (2000) dram, dramare sup (1910) dramaten shoppingvagn (1990) dramm sup (1910) drammare sup (1880) draperi förhud (1980) drasun penis (1990) drasut lång person (1910) dratta 1 falla (1960) 2 gå (1930) *Dialektalt uttryck dratta in anlända (1930) drattla fumla (1960) *Dialektord dravel svammel (1970) dreads rastaflätor (1990) dreck 1 skällsord (1990) 2 sprit (1960) *Göteborgsuttryck dregel 1 kaffe (1930) 2 byta1 (skifta2) dregel kyssas, pussas (11940, 21960) dregelbulle kyss, puss; skicka på någon 52 en dregelbulle kyssa (1960) dress 1 kläder 2 klänning 3 kostym (1900) *Från engelska dressa klä (1930) dressad klädd (1930) dret värnpliktig (1940) drick sprit (1960) dricka 1 bensin 2 sprit 3 öl (1960) drickamoped båt (2000) drickat 1 sjön (1890) 2 gå i drickat göra kon­­kurs (1960) 3 gå på drickat vara sjö­ man (1940) dricken gå på dricken 1 supa 2 vara alko­ ho­list (1960) dricks drickspengar (1900) dricksa ge drickspengar (1910) drift 1 gå på drift ta ledigt utan tillstånd 2 på drift 1 försvunnen 2 ouppklarat, om brott (1940) drifta 1 ordna pengar (2000) 2 rymma från fartyg (1940) 3 smita från arbete (1940) driftad försvunnen (1940) driftarhak hittegodsmagasin (1940) driftning förskingring (1940) driftstopp tillfällig sinnesförvirring (1960) drill 1 fusklapp (1890) 2 slå en drill kissa (1940) drilla subst tändsticka (1960) drilla verb 1 kissa (1940) 2 ljuga (1910) drilla iväg avlägsna sig (1920) drilla sig klara sig (1840) drillba drickspengar (1990) drillen på drillen gravid (1940) drin tre (1960) *Romskt ursprung drinka dricka (1960) *Från engelska drinkare alkoholist (1960) Drinkeby Rinkeby i Stockholm (1970) drinkhora flicka som raggar på killar bara för att få gratis drinkar (2000) drippeltång påhittad sak som man skic­ kar någon efter som practical joke (1980) drita i strunta i (1910) *drit är ett värm­ ländskt ord för strunt.

Download PDF sample

Rated 4.73 of 5 – based on 49 votes