Download Astoria - historien om en dynasti by Dan Rydén PDF

By Dan Rydén

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som a ways until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download Astoria - historien om en dynasti PDF

Best swedish books

Efter The Pirate Bay

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags net vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar net? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk schedule. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i manhattan. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Additional info for Astoria - historien om en dynasti

Example text

Generalise ringen handlar om vilken mer övergripande företeelse är det du talar om en del av? Du ska hålla ett tal på den lokala lärarföreningen. För att hitta material tänker du generalisering och kommer fram till att engagemang i lärarföreningen kan ses som en del av yrkesutövandet, en del av en ekono- 58 RETORIK FÖR LÄRARE RETORISKA REDSKAP OCH ANNAT S K O J misk process, en fritidsaktivitet, en social aktivitet, kanske en motionsform, något som har med demokrati och samhällsengagemang att göra, en estetisk upplevelse, friskvård med mera.

På så sätt blir triaden ethos, logos, pathos retorikens främsta bidrag till vår teoretiska kommunikationsförståelse. Ethos är förmågan att skapa förtroende. Man försöker visa att man är en sympatisk figur man kan lita på. En person som handlat gott tidigare och vill en väl, ja, en person man gärna skulle lämna sina barn till och köpa en begagnad bil av (den uppmärksamma läsaren märker att ethos och etik har samma ursprung). Logos går ut på att välja språk så att folk förstår vad man menar. De gamla grekerna hade termer som refererade till saker vi idag har skilda termer för.

Här är inledningen till en bok av stor svensk filosof som funderat över den saken. "Allvarligt talat: ord betyder ju ingenting egentligen. Varför heter hjärna hjärna till exempel? För att vi har kommit överens om det. Vi skulle lika gärna kunna komma överens om att kalla det vi har i huvudet för förslagsvis doja. Exempel: Albert Einstein har en av samtidens skarpaste dojor. Eller "socialdemokratisk" skulle lika gärna kunna heta "lattjo" och "partiledare" "stare". Tage Erlander är en lattjo stare.

Download PDF sample

Rated 4.26 of 5 – based on 47 votes