Download Förnuft och högmod by Lena Andersson PDF

By Lena Andersson

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om faith och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, är obevekligt och väjer inte för de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende. I Förnuft och högmod har Lena Andersson samlat sina skarpaste texter, artiklar ur Dagens Nyheter och tidningen Fokus, samt fyra teaterpjäser om religionens roll i samhället.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download Förnuft och högmod PDF

Similar swedish books

Efter The Pirate Bay

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags net vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar web? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until eventually grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk schedule. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i manhattan. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Extra info for Förnuft och högmod

Sample text

And Martin P. (1964). J. Math. , 118, 31. Fishman S. and Aharony A. (1979). J. Phys. C, 12, L729. Imbrie J. Z. (1984). Phys. Rev. , 53, 1747. Imry J. Z. and Ma S. K. (1975). Phys. Rev. , 35, 1399. Luttinger J. and Ward J. (1960). Phys. , 118, 1417. M´ezard M. and Monasson R. (1994). Phys. Rev. B, 50, 7199. M´ezard M. and Young A. P. (1992). Europhys. , 18, 653. Natterman T. (1998). In Spin Glasses and Random Fields, ed. A. P. Young, Singapore, World Scientific, p. 277. 9 Summary 33 Parisi G. (1984).

10) As t0 → −∞, we approach the ‘equilibrium limit’ C0 ( p; t, t ) = T e−E p |t−t | . 11) The correlation now only depends upon the time difference (time translational invariance or T T I ). Its (time) Fourier Transform is then C0 ( p; ω) = T Ep +∞ −∞ dτ e+iωτ e−E p |τ | = 2T . 12) r Response We note that in Eq. 1) the noise η(x; t) is homogeneous to an external time dependent source (or magnetic field), so that the response function can equivalently be computed by deriving the average field with respect to the noise.

Rev. , 62, 2503. Belanger D. P. (1998). In Spin Glasses and Random Fields, ed. A. P. Young, Singapore, World Scientific, p. 251. Brezin E. and De Dominicis C. (1998). Europhys. , 44, 13. Brezin E. and De Dominicis C. (1999). C. R. Acad. Sci. II, 327, 383. Brezin E. and De Dominicis C. (2001). Eur. Phys. J. B, 19, 467. Bricmont J. and Kupiainen A. (1987). Phys. Rev. , 59, 1829. Bridges D. C. and Imbrie J. Z. (2003). Ann. , 158, 1019; J. Statist. , 110, 503. Cardy J. (1984). Phys. Rev. B, 29, 505.

Download PDF sample

Rated 4.16 of 5 – based on 23 votes